Sexshop Quality-sexshop.com

Retouren


Voorwaarden :

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Je retourneert het artikel binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van je artikel.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, het liefst via ons CONTACT FORMULIER, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen,
en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke
publicaties (een abonnement);

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening en zijn voor uw risico.
Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoek raken van retourgestuurde artikelen.
Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.Bij de retourzending kunt u gebruik maken van dit MODELFORMULIER ( NIET VOOR ARTIKELEN MET DEFECTEN )


Artikel(en) met defect(en) / garantie :

Voor het retourneren van goederen met een defect / garantie geldt een andere procedure. Neem hiervoor
aub eerst contact met ons op via het CONTACT formulier